Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

Niniejszym, szanując Państwa prywatność, udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy z Państwa wiedział w jakim zakresie Państwa dane osobowe są przetwarzane, w jakich celach zbierane, komu mogą być udostępniane, jak są chronione i jakie prawa w związku z tym Państwu przysługują.

Pragniemy poinformować, iż dokładamy wszelkiej staranności i jest to dla nas priorytetem aby dane, które Państwo nam przekazujecie były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokument i treści w nim zawarte odnoszą sie do strony internetowej https://zapolujnanagrody.pl/ (dalej: Witryna).

II. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, adres: 64-600 Oborniki, ul. Kowanowska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051098, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5260209395, REGON: 002160096, BDO: 000010463 kapitał zakładowy: 1.199.367.000,00 zł (dalej „Administrator”).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając korespondencję na adres wyżej podany, najlepiej z dopiskiem „dane osobowe” lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected].

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

III. Co rozumiemy przez „dane osobowe”?

Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o jej lokalizacji, jej identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tejże osoby fizycznej.

IV. Jakie dane przetwarzamy?

W związku z użytkowaniem naszej Witryny przetwarzamy Państwa dane w postaci:
a) danych, które Państwo podajecie poprzez wypełnienie formularza konkursowego; b) danych, które Państwo podacie poprzez wysłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt;
c) ciasteczek (cookies);
d) data urodzenia w celu potwierdzenia pełnoletności.

V. Zakres, cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane w ramach formularza konkursowego

Dane osobowe są przez Państwa podawane w trakcie wypełniania formularza konkursowego w związku ze zgłoszeniem do konkursu. Szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jako uczestników konkursu, w rozumieniu Art. 13 RODO (tzw. obowiązek informacyjny) znajduje się w Regulaminie konkursu.

2. Dane podane w związku z korzystaniem z zakładki Kontakt

Dane osobowe są przez Państwa podawane w związku ze skorzystaniem z zakładki Kontakt w postaci przesłanej wiadomości mailowej w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

3. Data urodzenia w celu potwierdzenia pełnoletności

Z uwagi na fakt, że Witryna zawiera treści o napojach alkoholowych dbamy o to, aby ich odbiorcami były osoby wyłącznie pełnoletnie. O potwierdzenie pełnoletności prosimy w przypadku wejścia na Witrynę. W tym przypadku potwierdzenie ukończenia 18 roku życia w postaci podania daty urodzenia jest obowiązkowe a informacja ta jest przetwarzana tylko i wyłącznie do potwierdzenia, że nie jesteście Państwo osobami małoletnimi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres trwałości plików cookie, które pozwalają na gromadzenie tych informacji.

4. Pliki cookies

Ciasteczka (cookies) przetwarzane są przez nas w momencie, kiedy Państwo odwiedzacie naszą Witrynę o czym jesteście Państwo informowani w formie dedykowanych komunikatów. Komunikaty te dają również Państwu możliwość wyboru co do cookies, które będziemy przetwarzać. Domyślnie, zgodnie z zasadą „privacy by default” i „privacy by design” ciasteczka przetwarzane są w ilości niezbędnej do poprawnego funkcjonowania Witryny. Witryna wykorzystuje pliki cookies. Zapisujemy je na Państwa urządzeniu, jeżeli wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Nie dotyczy to jedynie plików cookies niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania Witryny oraz bezpieczeństwa korzystania z niej („niezbędne pliki cookies”).

Zgodę na zastosowanie wszystkich plików cookies można wyrazić, klikając przycisk „Zezwolenie na wszystkie”. Jeśli chcesz, aby zastosowanie miały wyłącznie „niezbędne pliki cookies”, należy wybrać opcję: „Zaakceptuj niezbędne ciasteczka”. Dokonanie preferowanych ustawień jest możliwe poprzez wybór opcji „Ustawienia plików cookies”.

Muszą Państwo pamiętać, że komunikat dotyczący plików cookies wyświetla się, gdy pierwszy raz odwiedzacie Państwo naszą Witrynę. Przez odpowiednią zmianę ustawień cookies można usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies poprzez funkcjonalności dostarczane przez poszczególne przeglądarki. W zależności od zastosowanych ustawień można zablokować lub usunąć wszystkie pliki, z wyjątkiem tych, które są niezbędne do działania Witryny.

a) Niezbędne pliki cookies

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są niezbędne do funkcjonowania Witryny i nie mogą zostać wyłączone, ponieważ umożliwiają użytkownikom poruszanie się po Stronie i korzystanie z niej. W ramach tych plików zapisywane są również zdefiniowane przez użytkownika ustawienia cookies. Działanie to opieramy na uzasadnionym interesie Administratora polegającym konieczności zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania Witryny oraz bezpieczeństwa korzystania z niej, odpowiednio do Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Okres przetwarzania danych w postaci plików cookies jest wskazany w poniższej tabeli.

b) Analityczne pliki cookies

Analityczne pliki cookie pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, pozwalają nam na zbieranie informacji na temat liczby wizyt na naszej Witrynie oraz ich źródła i są wykorzystywane w celu poprawy działania Witryny. Odwiedzając po raz pierwszy naszą Witrynę decydują Państwo czy wyrażają zgodę na korzystanie przez nas ze analitycznych plików cookies.

Jeżeli zablokujesz te pliki cookies nie będziemy mieli informacji o Państwa wizycie na Witrynie i w związku z tym nie będziemy mogli jej wykorzystać w celu ulepszenia jej działania.

W ramach wykorzystania analitycznych plików cookies, Administrator korzysta m.in. z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez firmę Google. Dostawca tego narzędzia może przetwarzać dane gromadzone w ramach plików cookies we własnych celach, co może wiązać się z możliwością transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania przez dostawcę Google Analytics, a także możliwość kontaktu i informacji o przysługujących użytkownikom prawach jest dostępna w regulaminach i polityce prywatności ww. dostawcy m.in. pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

c) Reklamowe pliki cookies

Administrator stosuje reklamowe pliki cookies w celu umożliwienia prezentacji w Witrynie spersonalizowanych treści dostosowanych do preferencji i zainteresowań użytkownika, a także personalizowania reklam wyświetlanych na innych stronach, aplikacjach, witrynach. W związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies dochodzi do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika, co pozwala na bardziej spersonalizowane prezentowanie treści (profilowanie użytkownika). Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies jest udzielona przez użytkownika zgoda, której udzielenie następuje w taki sam sposób jak opisany powyżej dla ANALITYCZNYCH PLIKÓW COOKIES.

W ramach wykorzystania reklamowych plików cookies, Administrator Witryny korzysta m.in. z narzędzia dostarczanego przez firmę Meta – Pixel Meta. Jest to narzędzie pozwalające na mierzenie efektywności reklam wyświetlanych w ramach portali społecznościowych dostarczanych przez firmę Meta na podstawie analizy aktywności użytkownika w ramach Witryny. Firma Meta może łączyć zebrane informacje z innymi informacjami gromadzonymi w związku z korzystaniem z portalu społecznościowego Facebook i wykorzystywać je w innych celach niż te określone przez Administratora Witryny. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania przez dostawcę Meta Pixel, a także możliwość kontaktu i informacji o przysługujących użytkownikom prawach jest dostępna w regulaminach i polityce prywatności ww. dostawcy m.in. pod linkiem: https://pl-pl.facebook.com/privacy/policy.

Niezbędne pliki cookies
Nazwa pliku cookie Opis Funkcje Czas przechowywania Obligatoryjność
zapoluj_na_nagrody_session Stan sesji Służy do przechowywania stanu sesji. Do końca sesji Niezbędne
XSRF-TOKEN XSRF/CSRF Służy do zapobiegania atakom fałszowania żądań między witrynami (XSRF/CSRF). Do końca sesji Niezbędne
_GRECAPTCHA Google Recaptcha Służy do zapewnienia ochrony przed spamem. 6 miesięcy Niezbędne
Dodatkowe pliki cookies - analiza oraz ocena wydajności, statystyka, marketing
Nazwa pliku cookie Opis Funkcje Czas przechowywania Obligatoryjność
_ga Google Analytics Służy do rozróżniania użytkowników. 2 lata Analityczne/dobrowolne
_ga_<identyfikator-kontenera> Google Analytics Służy do przechowywania stanu sesji. 2 lata Analityczne/dobrowolne
_fbp Facebook Pixel Służy do przechowywania i śledzenia wizyt na stronach internetowych. 90 dni Reklamowe/dobrowolne
fr Facebook Pixel Służy do dostarczania spersonalizowanych reklam oraz mierzenia i ulepszania efektywności reklam. 90 dni Reklamowe/dobrowolne

III. Odbiorcy danych osobowych

W celu zapewnienia należytego funkcjonowania Witryny, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, działającym na zlecenie Administratora, tj.: w szczególności dostawcom usług IT, usług marketingowych (w tym agencjom będącym organizatorem konkursów), podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania w sposób i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

IV. Profilowanie, dobrowolność podania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Dane osobowe w postaci plików cookies reklamowych mogą podlegać profilowaniu w celu prezentowania Państwu spersonalizowanych treści marketingowych pod kątem zachowań na naszej Witrynie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie w przypadku daty urodzenia jest obowiązkowe.

V. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Każdy osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w ramach korzystania z Witryny ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz
   prawo żądania ograniczania przetwarzania;
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;
  3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu/-ach na jakie była wyrażona w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w punkcie I niniejszej Polityki.
 3. W przypadku, w którym uznacie Państwo, że naruszamy Państwa prawa lub doszło do naruszenia danych osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w wypadku zmiany uwarunkowań biznesowych lub w celu dostosowania do zmiany przepisów prawa.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności i ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: CEDC International sp. z o.o ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki, z dopiskiem „dane osobowe”.

III. Odbiorcy danych osobowych

W celu zapewnienia należytego funkcjonowania Witryny, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, działającym na zlecenie Administratora, tj.: w szczególności dostawcom usług IT, usług marketingowych (w tym agencjom będącym organizatorem konkursów), podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem, a także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom ścigania w sposób i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pragniemy poinformować, że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

IV. Profilowanie, dobrowolność podania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Dane osobowe w postaci plików cookies reklamowych mogą podlegać profilowaniu w celu prezentowania Państwu spersonalizowanych treści marketingowych pod kątem zachowań na naszej Witrynie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wyłącznie w przypadku daty urodzenia jest obowiązkowe.

V. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Każdy osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w ramach korzystania z Witryny ma prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz
   prawo żądania ograniczania przetwarzania;
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją;
  3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu/-ach na jakie była wyrażona w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w punkcie I niniejszej Polityki.
 3. W przypadku, w którym uznacie Państwo, że naruszamy Państwa prawa lub doszło do naruszenia danych osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, w wypadku zmiany uwarunkowań biznesowych lub w celu dostosowania do zmiany przepisów prawa.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności i ochrony danych osobowych należy kierować na adres e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: CEDC International sp. z o.o ul. Kowanowska 48, 64-600 Oborniki, z dopiskiem „dane osobowe”.

Ta strona używa plików cookies w celu zapewnienia poprawnego jej działania, korzystania z narzędzi analitycznych (typu Google Analytics) oraz narzędzi umożliwiających dostosowanie działań reklamowych (typu Meta Pixel). Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie wszystkich ww. plików cookies. Wybierz przycisk „Zezwolenie na wszystkie”. Jeżeli chcesz edytować ustawienia plików cookies, wybierz przycisk „Ustawienia plików cookie”. W związku z wykorzystaniem plików cookies są przetwarzane Twoje dane osobowe. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookies oraz o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Ci prawach, znajdziesz w naszej Polityce prywatności .