Upolowali nagrody:

 • Z czym najlepiej komponuje się nasz Ice Cold Shot? Uzasadnij swój wybór.

  Imię Nagroda

  Marcin

  m·········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 632387

  Nagroda II stopnia

  Jarosław

  b·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1443

  Nagroda II stopnia

  Alojzy

  a············@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 632383

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  k·····@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 632632

  Nagroda I stopnia

  Joanna

  a········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 109216

  Nagroda II stopnia

  Ala

  a·········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 166093

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  k······.k·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 321724

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  p.t·····@i····.c··

  Nr dow. zakupu: 353151

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  g·····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 94962

  Nagroda I stopnia

  Michał

  m········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 406938

  Nagroda II stopnia

  Dariusz

  d··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 348357

  Nagroda I stopnia

  Natalia

  n······.h·····@o···.e·

  Nr dow. zakupu: 1462

  Nagroda II stopnia

  Artur

  k······@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 495175

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  p········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 94462

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  j·····.g··@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 336858

  Nagroda II stopnia

  Ewelina

  e··············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 317650

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  j·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 152670

  Nagroda II stopnia

  Olga

  o···.l······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 059473

  Nagroda II stopnia

  Antoni

  a·············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 1641339

  Nagroda I stopnia

  Karolina

  i·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 552922

  Nagroda II stopnia

  Kamil

  k·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 565325

  Nagroda II stopnia

  Andrzej

  e·····.g·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 210639

  Nagroda I stopnia

  Kamil

  k·······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 47047

  Nagroda II stopnia

  Monika

  s··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 48129

  Nagroda II stopnia

  Mirosława

  m········.r····@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 427916

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  m········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W143845

  Nagroda II stopnia

  Sebastian

  s··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 484779

  Nagroda II stopnia

  Mikołaj

  m··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1186964

  Nagroda II stopnia

  Mirosław

  m.c·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 903325

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  k······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 663260

  Nagroda II stopnia

  Gerard

  g·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 574201

  Nagroda II stopnia

  Sylwia

  s·····.o·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 47207

  Nagroda II stopnia

  Grażyna

  g.w·····@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 105251

  Nagroda II stopnia

  Halina

  h·····.w····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 967101

  Nagroda II stopnia

  Janusz

  j·····.w·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 48221

  Nagroda II stopnia

  Bartłomiej

  u·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 792968

  Nagroda II stopnia

  Magdalena

  m····.c········@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 1409903

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  j··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 818293

  Nagroda I stopnia

  Iwona

  l·····@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 228108

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  r·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 481528

  Nagroda II stopnia

  Urszula

  u·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 999327

  Nagroda II stopnia

  Wojciech

  w··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 209537

  Nagroda II stopnia

  Iga

  i··.b···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 133064

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  s·········.k@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 331100

  Nagroda II stopnia

  Jarosław

  j·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 1358490

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m·····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 941152

  Nagroda I stopnia

  Anna

  a·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 585358

  Nagroda II stopnia

  Filip

  f·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: BDO 000013917

  Nagroda II stopnia

  Michał

  f············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 87300

  Nagroda II stopnia

  Natalia

  b············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 87304

  Nagroda II stopnia

  Franciszek

  s········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 87298

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  p·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 87302

  Nagroda II stopnia

  Adam

  a·············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 785623

  Nagroda II stopnia

  Patrycja

  p········@t···.p·

  Nr dow. zakupu: 899932

  Nagroda II stopnia

  Marek

  m········@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 48233

  Nagroda II stopnia

  Ewa

  e··.k··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 11583

  Nagroda II stopnia

  Magda

  m···············@t···.p·

  Nr dow. zakupu: 741809

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  m············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 00178 #708 00000708

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  b·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 00179 #708 00000708

  Nagroda II stopnia

  Ania

  l··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 00180 #708 00000708

  Nagroda II stopnia

  Krzysiek

  k·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 00177 #708 00000708

  Nagroda II stopnia

  Artur

  a············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 541697

  Nagroda II stopnia

  Jolanta

  j···.g······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 450652

  Nagroda II stopnia

  Maria

  m······.b·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 66686

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  j········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 996402

  Nagroda II stopnia

  Filip

  g············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 87296

  Nagroda II stopnia

  Adam

  g·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 173344/0409

  Nagroda II stopnia

  Daniel

  d.p·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 170180

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  s·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 18328

  Nagroda II stopnia

  Agata

  a····.k·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 309252

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a··.d@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 663332

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  k·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 733431

  Nagroda II stopnia

  Marta

  i.j·.2@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 832443

  Nagroda II stopnia

  Irena

  g·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 102833

  Nagroda II stopnia

  Aleksandra

  o··.r···@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 304217

  Nagroda II stopnia

  Dawid

  d·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: CFF 1701298253

  Nagroda II stopnia

  Remigiusz

  r········.c······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 21314

  Nagroda I stopnia

  Krzysztof

  k·······.b·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 727

  Nagroda II stopnia

  Wojciech

  w········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 213905

  Nagroda II stopnia

  Janusz

  b·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 959806

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  t·····.j·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 42118

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k·······@i······.c··

  Nr dow. zakupu: 208560

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m.g·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 985743

  Nagroda II stopnia

  Przemek

  t·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 325292219

  Nagroda II stopnia

  Artur

  a····.z····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 662072

  Nagroda II stopnia

  Basia

  t·············@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 610793

  Nagroda II stopnia

  Bogusław

  b·······.o···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 47209

  Nagroda I stopnia

  Paweł

  p.g·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: CCH 1903124530

  Nagroda II stopnia

  Dominika

  d·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 21315

  Nagroda II stopnia

  Kamil

  k···············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: F99153

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  k········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 652313

  Nagroda II stopnia

  Samuel

  s·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: CCH1903116914

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  t·············@s····.p·

  Nr dow. zakupu: 077369

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  r·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 36964

  Nagroda II stopnia

  Gabriela

  g·······.s·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 295175/0280

  Nagroda II stopnia

  Aleksandra

  a················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 715980

  Nagroda II stopnia

  Elżbieta

  e··.s·····@o···.e·

  Nr dow. zakupu: 155131

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m·····.t············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 000113 #051 701

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 000102/0641 #051 701

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  j··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 991647

  Nagroda II stopnia

  Aleksandra

  b·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 369958

  Nagroda II stopnia

  Arkadiusz

  d······················@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 15490784

  Nagroda II stopnia

  Kamila

  k··········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: W515545

  Nagroda II stopnia

  Marek

  m···.p·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 420721

  Nagroda II stopnia

  Klaudia

  k············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 449766

  Nagroda II stopnia

  Marta

  t··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W308771

  Nagroda II stopnia

  Renata

  r·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 748516

  Nagroda II stopnia

  Danuta

  d········@b········.p·

  Nr dow. zakupu: 319292

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  c···@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 316540

  Nagroda II stopnia

  Marta

  m····.s··········@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: 466123

  Nagroda II stopnia

  Agnieszka

  a······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 496231

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  r·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 74180

  Nagroda II stopnia

  Agnieszka

  a·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: W907102

  Nagroda II stopnia

  Daria

  i·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: w931736

  Nagroda II stopnia

  Magda

  m·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 6304

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  k·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 828978

  Nagroda II stopnia

  Filip

  f·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1421737

  Nagroda I stopnia

  Grzegorz

  g········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: W516064

  Nagroda II stopnia

  Dominik

  d············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 25425

  Nagroda II stopnia

  Andrzej

  s······-1···@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 703303

  Nagroda II stopnia

  Jacek

  f·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 613115

  Nagroda II stopnia

  Józef

  j··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 759496

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  r······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 35786

  Nagroda II stopnia

  Kamila

  k·····.j··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 448058

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  l·····.b·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 976337

  Nagroda II stopnia

  Jan

  t···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1533

  Nagroda II stopnia

  Adam

  a········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 483354

  Nagroda II stopnia

  Dagmara

  d···········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 119970

  Nagroda II stopnia

  Irena

  i········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 212412

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: W144120

  Nagroda II stopnia

  Kazimierz

  0·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 163798

  Nagroda II stopnia

  Dominik

  c········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 1523792

  Nagroda II stopnia

  Daniel

  d··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 505946

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 969471

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  r············@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 585710

  Nagroda II stopnia

  Dorota

  d·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 562822

  Nagroda II stopnia

  Agata

  a··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 295502

  Nagroda II stopnia

  Ewa

  e·······@b········.p·

  Nr dow. zakupu: 647299

  Nagroda II stopnia

  Klaudia

  b········@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 44366

  Nagroda II stopnia

  Robert

  f········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 4458

  Nagroda II stopnia

  Monika

  m···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 215804

  Nagroda II stopnia

  Sylwia

  z·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 619442

  Nagroda II stopnia

  Agnieszka

  s·····.a········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 13779

  Nagroda II stopnia

  Józef

  S··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 557241

  Nagroda II stopnia

  Anna

  l·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 944591

  Nagroda II stopnia
 • Dostajesz nieograniczony budżet na zorganizowanie festiwalu Jägermeistera. Opowiedz nam o nim w maksymalnie 3 zdaniach!

  Imię Nagroda

  Rafał

  n····.6··@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 93851

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  k············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 132815

  Nagroda I stopnia

  Ewelina

  e······.p····.p····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 283831

  Nagroda II stopnia

  Jadwiga

  d····.k··@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 64654

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  s·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 2023/0681/01/138438

  Nagroda II stopnia

  Ewelina

  e······.d·········.e·@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 62899

  Nagroda I stopnia

  Marta

  m·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 5420231004654201

  Nagroda II stopnia

  Mariola

  m······.n······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1543

  Nagroda II stopnia

  Arkadiusz

  a··············@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: 14747

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  p······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 4762231009486901

  Nagroda II stopnia

  Waldemar

  l······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 748513

  Nagroda II stopnia

  Oleksandr

  a··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 555395

  Nagroda II stopnia

  Dominik

  d······-b··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 729271

  Nagroda II stopnia

  Ryszard

  a·······@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: 446214

  Nagroda II stopnia

  Ewa

  e····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 533593

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  m·····.w·····@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 429910

  Nagroda II stopnia

  Monika

  m·····.r····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 439914

  Nagroda II stopnia

  Jerzy

  s··········@u·········.o··

  Nr dow. zakupu: 1778/00496/101023/84

  Nagroda I stopnia

  Piotrek

  p··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 635823

  Nagroda II stopnia

  Jolanta

  j···.d·······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 735700

  Nagroda II stopnia

  Marek

  m···············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 9261661304861987770791513816

  Nagroda II stopnia

  Alper

  a··········@u·········.o··

  Nr dow. zakupu: 1778/00495/101023/84

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  o··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 112988

  Nagroda II stopnia

  Beata

  b·······@v·.p·

  Nr dow. zakupu: W279525

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  l·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 484410

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  m··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W316096

  Nagroda II stopnia

  Marek

  m····.s·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 606130

  Nagroda II stopnia

  Magdalena

  m········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 411300

  Nagroda I stopnia

  Asia

  p··········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 172511

  Nagroda II stopnia

  Dariusz

  d···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 122653

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  m·····.w··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1018719

  Nagroda II stopnia

  Kinga

  k··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 318176

  Nagroda II stopnia

  Włodzimierz

  s··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 176292

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  p···········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 152673

  Nagroda II stopnia

  Ewa

  e.m······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 145900

  Nagroda II stopnia

  Damian

  d·····.t······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 1964231011371816

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  i·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 398047

  Nagroda II stopnia

  Halina

  h··············@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 632993

  Nagroda II stopnia

  Margareta

  m······@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 297920

  Nagroda II stopnia

  Janina

  a·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 188556

  Nagroda II stopnia

  Adrian

  z················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 543576

  Nagroda I stopnia

  Karolina

  s·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 352929

  Nagroda II stopnia

  Dawid

  k····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 69689

  Nagroda II stopnia

  Dagmara

  d············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 452297

  Nagroda II stopnia

  Marta

  p······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 002031

  Nagroda II stopnia

  Sylwia

  l········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 17213

  Nagroda II stopnia

  Magdalena

  m····.m····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 907434

  Nagroda II stopnia

  Mariusz

  m········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 367534

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  l····.j······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 772886

  Nagroda II stopnia

  Dariusz

  l·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 4773231012933502

  Nagroda II stopnia

  Justyna

  j········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 1121444

  Nagroda II stopnia

  Weronika

  w·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: CCH1701366404

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  m·········.o·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 72210

  Nagroda II stopnia

  Monika

  b·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 856707

  Nagroda II stopnia

  Kacper

  b··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 837899

  Nagroda II stopnia

  Beata

  s····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 316018

  Nagroda II stopnia

  Aleksandra

  o.s·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 63316

  Nagroda I stopnia

  Daniel

  d··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 449849

  Nagroda II stopnia

  Bolesław

  z·······@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 91162

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  s··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 193173

  Nagroda II stopnia

  Anna

  c·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 160775

  Nagroda II stopnia

  Bartek

  1··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 314822563

  Nagroda II stopnia

  Marek

  c············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 332158

  Nagroda II stopnia

  Artur

  a·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 859213516

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  l········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: nr;166092

  Nagroda II stopnia

  Wojciech

  w············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1156723

  Nagroda II stopnia

  Mikołaj

  m··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 142974

  Nagroda II stopnia

  Oliwia

  o···········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 617910

  Nagroda II stopnia

  Alina

  a·········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 1227511

  Nagroda II stopnia

  Jarosław

  j········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 79298

  Nagroda II stopnia

  Karol

  k·······@i·····.c··

  Nr dow. zakupu: 39657

  Nagroda II stopnia

  Sylwia

  s········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 138351

  Nagroda II stopnia

  Igor

  a······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 31884

  Nagroda II stopnia

  Kamil

  g·····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 662467

  Nagroda I stopnia

  Klaudia

  k·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 513455/0809

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  a···.w···@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 95929

  Nagroda II stopnia

  Wojciech

  d········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 34316

  Nagroda I stopnia

  Ewa

  e···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 266984

  Nagroda II stopnia

  Marek

  m·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 29018

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 393278

  Nagroda II stopnia

  Bolesław

  k······@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 93362

  Nagroda I stopnia

  Przemysław

  p.p·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 265557

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  p···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 00102020231482310146

  Nagroda II stopnia

  Iwona

  r·····.i····@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 00102020231492310147

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  g······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 88621

  Nagroda II stopnia

  Artur

  a······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 433014

  Nagroda II stopnia

  Zygmunt

  z······.r···@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 341374

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m·····.l·@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 61817

  Nagroda II stopnia

  Sylwia

  r········.s·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 100028778093138202813

  Nagroda II stopnia

  Wiktoria

  w········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 613379

  Nagroda II stopnia

  Izabela

  i········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 42033

  Nagroda II stopnia

  Michał

  k·····.m·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 24149

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  k·······.d··@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 324775

  Nagroda II stopnia

  Maria

  h·····@t···.p·

  Nr dow. zakupu: 368134

  Nagroda II stopnia

  Klaudiusz

  m······@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 732328

  Nagroda II stopnia

  Marta

  m····.9@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 68972

  Nagroda II stopnia

  Wioletta

  w··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 677413

  Nagroda II stopnia

  Michał

  s···········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 000236

  Nagroda II stopnia

  Nicole

  n···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 211642

  Nagroda II stopnia

  Kinga

  k···············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 87294

  Nagroda II stopnia

  Szymon

  s·····.s······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 47211

  Nagroda II stopnia

  Klaudia

  k······.b·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 591946

  Nagroda II stopnia

  Beata

  b·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 000046398

  Nagroda II stopnia

  Natalia

  n······-k·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 4547

  Nagroda II stopnia

  Paulina

  p······.s·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 307599

  Nagroda II stopnia

  Julia

  w···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 250523

  Nagroda II stopnia

  Kamila

  k·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 020504/0054

  Nagroda II stopnia

  Bogusława

  b········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 513421

  Nagroda II stopnia

  Sonia

  s··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 1579934

  Nagroda II stopnia

  Jerzy

  o·····.l··@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 48935

  Nagroda II stopnia

  Krystian

  a····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 537926

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a···.k·····@i······.e·

  Nr dow. zakupu: 42553

  Nagroda II stopnia

  Mieczysław

  m.r····@a····.p·

  Nr dow. zakupu: 27419

  Nagroda II stopnia

  Dagmara

  b·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 29918

  Nagroda II stopnia

  Aleksandra

  d······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 39411

  Nagroda II stopnia

  Maria

  m····.r·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 100770

  Nagroda II stopnia

  Maria

  m.k··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 64651

  Nagroda II stopnia

  Waldemar

  c·······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: W238685

  Nagroda II stopnia

  Sandra

  s·····.l·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 69265

  Nagroda II stopnia

  Mariola

  m··········@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: W520260

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  a·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 89148

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  k······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 143524

  Nagroda II stopnia

  Grażyna

  g··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 102545

  Nagroda II stopnia

  Iwona

  i····.r·········.1···@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 559128

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  m········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 189935

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  p·················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 432958

  Nagroda II stopnia

  Gabriela

  s·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 535493

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  a······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 308843

  Nagroda II stopnia

  Justyna

  j··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 455129

  Nagroda I stopnia

  Łukasz

  l·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1021871

  Nagroda II stopnia

  Monika

  h···@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 638388

  Nagroda II stopnia

  Aleksandra

  a···.z··@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 293072

  Nagroda II stopnia

  Paulina

  p········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 7306

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 109558

  Nagroda II stopnia

  Kinga

  k·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 365648

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  o········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 144501

  Nagroda II stopnia

  Ireneusz

  o·····@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 300999

  Nagroda II stopnia

  Robert

  i······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 26373

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  j····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 689504

  Nagroda II stopnia

  Konrad

  k·····.k····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 8966

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  p····-s········@t···.p·

  Nr dow. zakupu: 380783

  Nagroda I stopnia

  Bartosz

  j···.0·@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 104561

  Nagroda II stopnia

  Tadeusz

  t······.k·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 322110

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  t·············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 79793

  Nagroda II stopnia

  Bogdan

  b··········@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 388440

  Nagroda II stopnia

  Maria

  k·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 425808

  Nagroda II stopnia
 • Stwórz własny slogan dla Jägermeistera. Pamiętaj, aby był chwytliwy i nie za długi

  Imię Nagroda

  Tomasz

  s········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 519372/0576

  Nagroda II stopnia

  Bogumiła

  p········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 109600

  Nagroda II stopnia

  Kamila

  s····.k·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 2491816

  Nagroda II stopnia

  Adrian

  a·······@t···.p·

  Nr dow. zakupu: 132866/0513

  Nagroda II stopnia

  Oliwka

  m········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 39497

  Nagroda I stopnia

  Amelia

  d·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 54939

  Nagroda II stopnia

  Dawid

  j·············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 54941

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  g······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 1373

  Nagroda II stopnia

  Bartosz

  r··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W144204

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  r········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 501228

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  j······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: nr : 109216

  Nagroda II stopnia

  Katsiaryna

  k········.v@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 466210

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: W016439

  Nagroda II stopnia

  Dorota

  d··············@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 45234

  Nagroda II stopnia

  Patrycja

  p·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 164308

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  a@k···········.p·

  Nr dow. zakupu: 17780049510102384

  Nagroda I stopnia

  Artur

  a······@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 560045

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 119223

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  b···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 38655

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  e··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 661655

  Nagroda II stopnia

  Maria

  m······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 530440

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  p···············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 287205

  Nagroda II stopnia

  Bartek

  e·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 495632

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W760260

  Nagroda II stopnia

  Edward

  e·····.s·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 247711

  Nagroda II stopnia

  Barbara

  b·················@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 123497

  Nagroda II stopnia

  Jerzy

  b@k···········.p·

  Nr dow. zakupu: 17780049610102384

  Nagroda I stopnia

  Aleksander

  m······.a·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: W391435

  Nagroda II stopnia

  Beata

  b·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 30055

  Nagroda II stopnia

  Urszula

  u··.l·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 4040

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  a······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: W365863

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 246795

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  p······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 217984

  Nagroda II stopnia

  Liudmila

  l·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 493258

  Nagroda I stopnia

  Marcin

  j········@o···.e·

  Nr dow. zakupu: 15892

  Nagroda II stopnia

  Bożena

  b············@i······.e·

  Nr dow. zakupu: 561829

  Nagroda II stopnia

  Michał

  f········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 274710

  Nagroda II stopnia

  Wojciech

  w·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 319790

  Nagroda II stopnia

  Justyna

  n·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 408045

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  k········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 54713

  Nagroda II stopnia

  Klementyna

  m···········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 54734

  Nagroda II stopnia

  Malgorzata

  m·············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 54745

  Nagroda II stopnia

  Joasia

  a·······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: nr : 166092

  Nagroda II stopnia

  Jadwiga

  m············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 54799

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  l··············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 863342723

  Nagroda II stopnia

  Robert

  r···········@g··.p·

  Nr dow. zakupu: 113917

  Nagroda II stopnia

  Martyna

  p················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 51593

  Nagroda II stopnia

  Angelika

  a·······.k····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 54979

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  o··.l·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 207597

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  f········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 78239

  Nagroda II stopnia

  Paulina

  k··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 123500

  Nagroda II stopnia

  Magdalena

  h·····@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 636199

  Nagroda II stopnia

  Włodzimierz

  w···················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W304551

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  j····.m····.p·········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 4762231017922201

  Nagroda II stopnia

  Radosław

  r·······.r····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 97391

  Nagroda II stopnia

  Wojciech

  w··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 1200317

  Nagroda II stopnia

  Halina

  h·····.k············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 47212

  Nagroda II stopnia

  Malgorzata

  m···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W013724

  Nagroda II stopnia

  Grażyna

  n···-n······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 363704

  Nagroda II stopnia

  Izabela

  i···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 7598

  Nagroda II stopnia

  Antonina

  a·······.l······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 137623589

  Nagroda I stopnia

  Marta

  s···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 8972

  Nagroda II stopnia

  Krystyna

  m········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 217931

  Nagroda II stopnia

  Michał

  t·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 907666

  Nagroda II stopnia

  Vitali

  k···.d···@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 493792

  Nagroda II stopnia

  Mariusz

  m···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 676700

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  k.a·······@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 34787

  Nagroda II stopnia

  Jolanta

  j·······@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 217615

  Nagroda II stopnia

  Marian

  b·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 103092

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  k·····.k·@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 29893

  Nagroda II stopnia

  Elżbieta

  s··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 24516

  Nagroda II stopnia

  Kajetan

  o········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 54944

  Nagroda II stopnia

  Michał

  j·····.j····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 54951

  Nagroda II stopnia

  Karina

  k·········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 413414

  Nagroda II stopnia

  Natalia

  z·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 740517

  Nagroda II stopnia

  Sławomir

  s···@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 592386

  Nagroda II stopnia

  Mariusz

  m······.b······@c····.p·

  Nr dow. zakupu: 630089

  Nagroda II stopnia

  Ola

  c·············@i······.p·

  Nr dow. zakupu: NR.109216

  Nagroda II stopnia

  Kacper

  b····.k·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W280573

  Nagroda II stopnia

  Marek

  m.g······@i·····.c··

  Nr dow. zakupu: 543054

  Nagroda II stopnia

  Cezary

  c·····.g·@t···.p·

  Nr dow. zakupu: 61495

  Nagroda II stopnia

  Anna

  k········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 325888

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  m·.s···········.1@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 262636

  Nagroda II stopnia

  Sandra

  s·······.s·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 406837

  Nagroda II stopnia

  Barbara

  b.m······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 262899

  Nagroda I stopnia

  Barbara

  k···········@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 233719

  Nagroda II stopnia

  Mikołaj

  m·······.k····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1132410

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m·················@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 85781

  Nagroda II stopnia

  Laura

  l·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 835171

  Nagroda II stopnia

  Bartosz

  b·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 835165

  Nagroda II stopnia

  Damian

  d········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 835168

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  t······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 85705

  Nagroda II stopnia

  Agnieszka

  a······@t···.p·

  Nr dow. zakupu: 178493

  Nagroda II stopnia

  Kacper

  k·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 382478

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  j·················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 429550

  Nagroda II stopnia

  Kamil

  k········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1320319

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  m········@b········.p·

  Nr dow. zakupu: 569244/0590

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  t····.k····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 546314

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  m·········@p·····.o···.e·

  Nr dow. zakupu: 91240

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  l·········.2···@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 34421

  Nagroda II stopnia

  Kamil

  l·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 359243

  Nagroda II stopnia

  Sylwia

  s·····.r····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 838873

  Nagroda II stopnia

  Monika

  m··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 237152

  Nagroda II stopnia

  Michał

  l·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 249629

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  m···········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 102317

  Nagroda II stopnia

  Michał

  a························@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 52747

  Nagroda II stopnia

  Aleksandra

  w··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 100044435064138015431

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  m··················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1044970

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  d····@i······.e·

  Nr dow. zakupu: 645808

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  s···.s···@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 804961

  Nagroda II stopnia

  Elwira

  e·····-b········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 00050

  Nagroda II stopnia

  Klaudia

  k··········@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 224528

  Nagroda II stopnia

  Janusz

  j·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 76938

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  s········@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: 226476

  Nagroda II stopnia

  Norbert

  n······.c········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 235592

  Nagroda II stopnia

  Bartłomiej

  p·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 00341/0257

  Nagroda II stopnia

  Przemysław

  p······.p·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 23355

  Nagroda I stopnia

  Kacper

  k·····.j··············@i······.p·

  Nr dow. zakupu: W526448

  Nagroda II stopnia

  Kamil

  b·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1644

  Nagroda II stopnia

  Robert

  k··.p··@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 1235708

  Nagroda II stopnia

  Bartosz

  b·················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 7970

  Nagroda II stopnia

  Janusz

  j············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 40043

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  c·····@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 602449

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  p.w·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 195804

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  t·····.v···@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 253480

  Nagroda II stopnia

  Jacek

  j·····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 37650

  Nagroda II stopnia

  Anna

  g········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 192296

  Nagroda II stopnia

  Jarosław

  j············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 421102

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  m········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 93198

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  m··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 167937/0335

  Nagroda II stopnia

  Bartosz

  b············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 16217

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  g··················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 514183/0810

  Nagroda II stopnia

  Dominik

  d······@m···········.p·

  Nr dow. zakupu: 999625

  Nagroda II stopnia

  Krystian

  e·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 441433

  Nagroda II stopnia

  Dorota

  d.w·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 393117

  Nagroda II stopnia

  Halina

  w····-h·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 372278

  Nagroda II stopnia

  Ewa

  e·····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 369053

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  r····.s······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 543261

  Nagroda II stopnia

  Dorota

  s············@i······.e·

  Nr dow. zakupu: 532308

  Nagroda II stopnia

  Robert

  z·······@i·····.c··

  Nr dow. zakupu: 595857

  Nagroda II stopnia

  Józef

  j·············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 164259

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k········.g······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 67231

  Nagroda II stopnia

  Remigiusz

  r·············@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 246079

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  p············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 1000062073612137512166

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m·····@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: Cch 1903113763

  Nagroda II stopnia

  Agnieszka

  o·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 566337

  Nagroda II stopnia

  Kamil

  k·······@o···.e·

  Nr dow. zakupu: 189944

  Nagroda II stopnia

  Natalia

  n·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 30450

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  r····.r·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 737734

  Nagroda II stopnia

  Monika

  m······@v·.p·

  Nr dow. zakupu: W027847

  Nagroda II stopnia

  Bogdan

  b·····.h·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1614

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  g·····.g····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 116098

  Nagroda II stopnia

  Ewa

  e···.j···@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 475777

  Nagroda II stopnia

  Dawid

  s······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 89907331

  Nagroda II stopnia

  Iwona

  i····.d@t···.p·

  Nr dow. zakupu: 1158238

  Nagroda II stopnia

  Witold

  s······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 526310

  Nagroda II stopnia

  Janina

  s········.1···@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 487854

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  j·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 261625

  Nagroda II stopnia

  Bartosz

  b···············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 768765

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  s·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 188127

  Nagroda II stopnia

  Kamil

  k····.k·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 5877

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  l·····.m·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 188128

  Nagroda II stopnia

  Mariusz

  m·······@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: 92062

  Nagroda II stopnia

  Arkadiusz

  a······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: B000343922

  Nagroda I stopnia

  Dawid

  o······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 414850

  Nagroda II stopnia

  Agnieszka

  a··············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 35652

  Nagroda II stopnia

  Adrian

  b·······.a·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 320879

  Nagroda II stopnia

  Malwina

  m········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 4656

  Nagroda II stopnia

  Sylwia

  r·······@o···.e·

  Nr dow. zakupu: 496234

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  p····.j······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 2248211

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  m··@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 380094

  Nagroda I stopnia

  Karolina

  k··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 320979

  Nagroda II stopnia

  Aneta

  a······@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 496616

  Nagroda II stopnia

  Marta

  z········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: Numer.1227511

  Nagroda II stopnia

  Aleksander

  o········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 146098

  Nagroda II stopnia

  Iwona

  i····.s···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 47213

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  d········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 46376 / 231021066401

  Nagroda II stopnia

  Lukasz

  s····.l·····@p·········.p·

  Nr dow. zakupu: 93832

  Nagroda II stopnia

  Mirosława

  m········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 056641

  Nagroda II stopnia

  Dawid

  c··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 200994

  Nagroda II stopnia

  Andrii

  s············@g···.c··

  Nr dow. zakupu: 208692

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  t·····@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: 50353

  Nagroda II stopnia

  Anita

  l············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W320144

  Nagroda II stopnia

  Bartek

  i···@i·······.p·

  Nr dow. zakupu: 106864

  Nagroda II stopnia

  Maurycy

  m·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 165251

  Nagroda II stopnia

  Władysław

  r········@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: W527293

  Nagroda II stopnia

  Grażyna

  s·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 72650

  Nagroda II stopnia

  Marta

  m···············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 472753/0604

  Nagroda II stopnia

  Natalia

  z·····.n·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 72174

  Nagroda II stopnia

  Artur

  w······@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 549949

  Nagroda II stopnia

  Ernest

  l··········.e·····@p·········.c··

  Nr dow. zakupu: 800005

  Nagroda II stopnia

  Kornelia

  k·······.r·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 808717

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  l············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1408101

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  k··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 69265

  Nagroda II stopnia

  Stanisław

  s····.k·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 88673

  Nagroda II stopnia

  Mariusz

  2······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 249434

  Nagroda II stopnia

  Patrycja

  p·······.p···@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 300142

  Nagroda II stopnia

  Ewa

  e·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 272799

  Nagroda II stopnia

  Aneta

  a·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 41564

  Nagroda II stopnia

  Waldemar

  w········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 687366

  Nagroda II stopnia

  Andrzej

  a············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 49114

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 154265

  Nagroda II stopnia

  Kamil

  k·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 113552

  Nagroda II stopnia

  Konrad

  k·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 488504

  Nagroda II stopnia

  Przemek

  p·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 003481

  Nagroda II stopnia

  Oliwia

  m········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 24149

  Nagroda II stopnia

  Jadwiga

  j.d·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 210665

  Nagroda II stopnia

  Bogumił

  b······.f·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 249136

  Nagroda II stopnia

  Rafal

  g·····.b····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 278216

  Nagroda II stopnia

  Remigiusz

  r············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 41262

  Nagroda II stopnia

  Helena

  l·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 7620

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a···········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 248030

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  t········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 343506/0553

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  c········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 264969

  Nagroda II stopnia

  Jolanta

  a··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 64840

  Nagroda II stopnia

  Arkadiusz

  a········.m·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: w803245

  Nagroda II stopnia

  Magdalena

  m····.p······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 393384

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  p················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 403582

  Nagroda II stopnia

  Arkadiusz

  a···············@i······.e·

  Nr dow. zakupu: 200355

  Nagroda II stopnia

  Sławomir

  s········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 492881

  Nagroda II stopnia

  Ania

  n·········.j··········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: W524148

  Nagroda II stopnia

  Agnieszka

  m······@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: 186680

  Nagroda II stopnia

  Hanna

  h·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 247371

  Nagroda II stopnia

  Magdalena

  m····.h···@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 37750

  Nagroda I stopnia

  Monika

  m······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 766304

  Nagroda II stopnia

  Paulina

  p················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 147474/0371

  Nagroda II stopnia

  Bartosz

  b········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 231020102301

  Nagroda II stopnia

  Karol

  k············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 688811

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m·······.6···@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1000067793902137004534

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1000067795541137304281

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  d······@o·····.p·

  Nr dow. zakupu: 760883

  Nagroda II stopnia

  Maksymilian

  r·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 548788

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  d········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 548888

  Nagroda II stopnia

  Klaudia

  k··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1901852887

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a···.k····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 448810

  Nagroda II stopnia

  Karol

  d··@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 835847

  Nagroda II stopnia

  Damian

  d···············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 198785

  Nagroda II stopnia

  Teresa

  s·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 426761

  Nagroda II stopnia
 • Gdybyście mieli wytłumaczyć sztucznej inteligencji smak Jägermeistera, co byście napisali

  Imię Nagroda

  Łukasz

  s···············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 644193

  Nagroda II stopnia

  Dominik

  d·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 702301

  Nagroda II stopnia

  Antoni

  m··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W194806

  Nagroda II stopnia

  Józef

  j·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 399423

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  k·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 618688

  Nagroda II stopnia

  Dawid

  d···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 76046

  Nagroda II stopnia

  Adam

  a···.m······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 108051

  Nagroda II stopnia

  Weronika

  n··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 75138

  Nagroda II stopnia

  Arkadiusz

  a·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 877882

  Nagroda II stopnia

  Artur

  m·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 8881961647924001211023

  Nagroda II stopnia

  Adrian

  a··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 213243

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  s············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 117212

  Nagroda II stopnia

  Konrad

  k··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 809584

  Nagroda II stopnia

  Karol

  k·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 12048

  Nagroda II stopnia

  Maciej

  m············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 161560

  Nagroda II stopnia

  Natalia

  n········@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 199602

  Nagroda II stopnia

  Roksana

  r·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 175659

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  s······.m········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 8671

  Nagroda II stopnia

  Leszek

  p····.l·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 053757/0214

  Nagroda II stopnia

  Michał

  n······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 3697

  Nagroda I stopnia

  Michał

  m·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 791796

  Nagroda II stopnia

  Jozef

  1@k···········.p·

  Nr dow. zakupu: 78049510102384

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  s·······.p·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1415201

  Nagroda I stopnia

  Paweł

  p·······@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 757820

  Nagroda II stopnia

  Norbert

  t············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 334602

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  r·····.1···@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 6174

  Nagroda II stopnia

  Antoni

  a·····.s·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 369451

  Nagroda II stopnia

  Barbara

  b······.p········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 1946

  Nagroda II stopnia

  Damian

  d·····.c········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 556136

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  o··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 7227

  Nagroda II stopnia

  Maciej

  d·············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 500995

  Nagroda II stopnia

  Brygida

  b······.w·····@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 22667

  Nagroda II stopnia

  Przemysław

  p·········.s······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 1000041588686138206276

  Nagroda II stopnia

  Józef

  j.o···@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 94680

  Nagroda II stopnia

  Teresa

  t·····.f········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 545534

  Nagroda II stopnia

  Bogusława

  g·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 6808

  Nagroda II stopnia

  Bartek

  p·····@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 83682

  Nagroda II stopnia

  Maciej

  k········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 281179

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  t················@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 811507

  Nagroda II stopnia

  Mariusz

  s·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 203059

  Nagroda II stopnia

  Sebastian

  s··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 47391

  Nagroda II stopnia

  Adrian

  a······@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 89734

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  p···············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 104794

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  z·····@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: 595459

  Nagroda II stopnia

  Przemysław

  d·.w·····@s····.p·

  Nr dow. zakupu: 156807

  Nagroda II stopnia

  Agnieszka

  a·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: W764176

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  g····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 118628

  Nagroda II stopnia

  Ewelina

  1········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 35564

  Nagroda II stopnia

  Anna

  t··········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: W530217

  Nagroda II stopnia

  Justyna

  j······.b·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 18410

  Nagroda II stopnia

  Damian

  d················@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 762073

  Nagroda II stopnia

  Monika

  m········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 2084231024261416

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m···········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 291272

  Nagroda II stopnia

  Agata

  a····.k········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 72286

  Nagroda II stopnia

  Agnieszka

  s············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 000179

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  t··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 458608

  Nagroda II stopnia

  Alina

  a····.m.w·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 37897

  Nagroda II stopnia

  Gabriela

  d······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 183566

  Nagroda II stopnia

  Anna

  m··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 38186

  Nagroda II stopnia

  Klaudia

  l·········@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 3142

  Nagroda I stopnia

  Szymon

  s···@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 4396/1/9825/16.10.2023

  Nagroda II stopnia

  Paulina

  b·········@t···.p·

  Nr dow. zakupu: 1737

  Nagroda II stopnia

  Marta

  m······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 338580

  Nagroda II stopnia

  Adrian

  a·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 3779/1/411/11/10.2023

  Nagroda II stopnia

  Justyna

  w·····.p·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 03852210537

  Nagroda II stopnia

  Arkadiusz

  a·············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 310879

  Nagroda II stopnia

  Wiesław

  j··.m········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 341168

  Nagroda II stopnia

  Daria

  d····.k··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 164146

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  k···············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 350720

  Nagroda II stopnia

  Ayoub

  a············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 500672

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  n·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 374597

  Nagroda II stopnia

  Szymon

  m··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 328297

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 464025

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 11990

  Nagroda II stopnia

  Maciej

  s······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 413073

  Nagroda II stopnia

  Łukasz

  d········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1000072221625138714368

  Nagroda II stopnia

  Michał

  w········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 595583

  Nagroda II stopnia

  Maria

  m·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: W147062

  Nagroda II stopnia

  Bartłomiej

  b·····.t······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 341/257

  Nagroda II stopnia

  Maciej

  w········.m·····@o······.c··

  Nr dow. zakupu: 2137420

  Nagroda II stopnia

  Mirosław

  m··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1268942

  Nagroda II stopnia

  Lukas

  l·············@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 54973

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  k········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 111177

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  k···.r······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W085532

  Nagroda II stopnia

  Sandra

  v······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 414135

  Nagroda II stopnia

  Bartosz

  b················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: F104938

  Nagroda II stopnia

  Anna

  m·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 54973

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  g··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 781862

  Nagroda II stopnia

  Milena

  m·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: W148893

  Nagroda II stopnia

  Wojciech

  m·······@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: 9167

  Nagroda II stopnia

  Norbert

  s·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1762768

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m.o·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 113503

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  p··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 147477/0371

  Nagroda I stopnia

  Izabela

  p··.p··.l·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 835162

  Nagroda II stopnia

  Agata

  a····.o··········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 416517

  Nagroda II stopnia

  Karol

  c··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 448933

  Nagroda II stopnia

  Eleonora

  e·······.g·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 115601

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k········.z······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 234890/0340

  Nagroda II stopnia

  Urszula

  k··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 103145

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  k.t·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 5259

  Nagroda II stopnia

  Bogdan

  r···········@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 39160

  Nagroda II stopnia

  Magdalena

  m·····-e@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 1000072762431136803684

  Nagroda II stopnia

  Ryszard

  r······.w····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 533592

  Nagroda II stopnia

  Karina

  k·······@p·····.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 406338

  Nagroda II stopnia

  Tadeusz

  t·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 146969

  Nagroda II stopnia

  Olga

  o········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 309147

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  t···············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 192792

  Nagroda II stopnia

  Monika

  m·····.w···@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 48233

  Nagroda II stopnia

  Janusz

  m·····.w·······@p·····.f·

  Nr dow. zakupu: 439914

  Nagroda II stopnia

  Oliwia

  m············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 48221

  Nagroda II stopnia

  Waldemar

  m············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 407038

  Nagroda II stopnia

  Jan

  w·······@o···.e·

  Nr dow. zakupu: 100517

  Nagroda II stopnia

  Ewa

  r·············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 136827

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  c···········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 235330

  Nagroda II stopnia

  Magdalena

  s·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 16919

  Nagroda II stopnia

  Valiantsin

  v········.d·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 61933

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  d·······@v·.p·

  Nr dow. zakupu: W543054

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m·····.b······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 834960

  Nagroda II stopnia

  Gabriela

  g·······.d··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 164777

  Nagroda II stopnia

  Zuzanna

  z··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 86188

  Nagroda II stopnia

  Mariusz

  s····@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 13305

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 79174

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  g·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 95410

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  k·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 19807

  Nagroda II stopnia

  Michał

  k···@z·····.n··

  Nr dow. zakupu: 80165

  Nagroda II stopnia

  Klaudia

  t····.k······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 00145

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  d·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 89674

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  m·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 537071/0818

  Nagroda II stopnia

  Czesław

  c·················@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 160413

  Nagroda II stopnia

  Michał

  c········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 31335

  Nagroda II stopnia

  Stanisław

  s·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 23192

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  s············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 262679

  Nagroda II stopnia

  Helena

  a······-7·@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 9654

  Nagroda II stopnia

  Jerzy

  j····-b···@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 334308

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  a············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 198726

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 199796

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  g·······.c·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 124249

  Nagroda II stopnia

  Barbara

  s········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 302687

  Nagroda II stopnia

  Michał

  e········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 327218

  Nagroda II stopnia

  Kamil

  k·········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: numer:109216

  Nagroda II stopnia

  Jadwiga

  p··········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 166092

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  p··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 175446

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  p·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 236830

  Nagroda II stopnia

  Luvyna

  l····.g····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 576751

  Nagroda II stopnia

  Elżbieta

  e········.r·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 623171

  Nagroda II stopnia

  Błażej

  e·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1033864

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  m·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W264614

  Nagroda II stopnia

  Mariusz

  s················@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 49093

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  p····.h····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 220899

  Nagroda I stopnia

  Marcin

  u······.m·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 164650

  Nagroda II stopnia

  Tadeusz

  t······.k····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 54973

  Nagroda II stopnia

  Martyna

  i··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 144251

  Nagroda II stopnia

  Marcel

  m·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 848659

  Nagroda II stopnia

  Andrzej

  a.b····@o·····.p·

  Nr dow. zakupu: 66439

  Nagroda II stopnia

  Hubert

  h······@p·.o···.p·

  Nr dow. zakupu: 104216

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  r··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 676082

  Nagroda II stopnia

  Adam

  a···.w······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 130618

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: W281897

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  k············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W090251

  Nagroda II stopnia

  Gerard

  g···············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 247805

  Nagroda II stopnia

  Czesław

  g·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 138051

  Nagroda I stopnia

  Malgorzata

  k·········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: W016009

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a···.o···@o·.p·

  Nr dow. zakupu: W145378

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 31075

  Nagroda II stopnia

  Michał

  c········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 65185

  Nagroda II stopnia

  Józef

  i···@e···········.p·

  Nr dow. zakupu: 1856/00556/261023/85

  Nagroda II stopnia

  Julia

  i···@m·············.p·

  Nr dow. zakupu: 1856/00557/261023/85

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  g·······.m·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 778322

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  s·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: Nr paragonu 67174

  Nagroda II stopnia

  Darek

  d·············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 926564

  Nagroda II stopnia

  Monika

  m················@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 229527

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  j·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 281293/0522

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  m·····@i··.p·

  Nr dow. zakupu: 638323

  Nagroda II stopnia

  Damian

  d·····················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 455318

  Nagroda I stopnia

  Ernest

  e············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W487839

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  p···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 5887

  Nagroda I stopnia

  Paulina

  p······.k·······@i······.e·

  Nr dow. zakupu: 276910

  Nagroda II stopnia

  Paulina

  t········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 272920

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  k·············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 921474

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  k.r·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 202743

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  b···············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 232617

  Nagroda I stopnia

  Izabela

  p········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 321915

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  p·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 43344

  Nagroda II stopnia

  Marta

  f·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 491311

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k········.s··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 144295

  Nagroda II stopnia

  Wiktoria

  w·······.k·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 3152

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 383276

  Nagroda II stopnia

  Emilia

  s·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 68496

  Nagroda II stopnia

  Diana

  g····@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 371889

  Nagroda II stopnia

  Michał

  m·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1240426/1720

  Nagroda II stopnia

  Dominik

  d······.t·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: EBG 2001087505

  Nagroda II stopnia

  Dariusz

  d···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 253668

  Nagroda II stopnia

  Edyta

  e····.a.k@t···.p·

  Nr dow. zakupu: 180319

  Nagroda II stopnia

  Konstanty

  k········-k····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 273098

  Nagroda II stopnia

  Jadwiga

  j·······@g·····.p·

  Nr dow. zakupu: 18729

  Nagroda II stopnia

  Oskar

  o····.k·······.k······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 498379

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  j·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 561210

  Nagroda II stopnia

  Daniel

  d·····.s····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 107215

  Nagroda II stopnia

  Kacper

  k·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 351500

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  m·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 308523

  Nagroda II stopnia

  Irena

  a········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 561945

  Nagroda II stopnia

  Laura

  l········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 336431

  Nagroda II stopnia

  Sandra

  s·······.s·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 54973

  Nagroda II stopnia

  Kornel

  j········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 481333

  Nagroda II stopnia

  Alina

  a·······.0··@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 967100

  Nagroda II stopnia

  Bartosz

  b·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 952184

  Nagroda I stopnia

  Maciej

  m·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 103202

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  m············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 250676

  Nagroda II stopnia

  Antoni

  a···············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 223511

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  h······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: F190981

  Nagroda II stopnia

  Weronika

  s·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 00036

  Nagroda II stopnia

  Julia

  m················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 82755

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  m··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 698856

  Nagroda II stopnia

  Klaudia

  k······.b····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 14448

  Nagroda II stopnia

  Grażyna

  g····················@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 334901

  Nagroda II stopnia

  Anna

  w··········@s····.p·

  Nr dow. zakupu: 340111

  Nagroda II stopnia

  Jan

  j····@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 486419

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 525014

  Nagroda II stopnia

  Dorota

  k········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 323136

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  m·········@p·········.c··

  Nr dow. zakupu: 234263/0409

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k·····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 91362

  Nagroda II stopnia

  Szymon

  l··········.s·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 376117

  Nagroda II stopnia

  Damian

  d·············@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 196413

  Nagroda II stopnia

  Danuta

  d·····.w·····@o···.c··.p·

  Nr dow. zakupu: 296107

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  g·······.l·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 108810

  Nagroda II stopnia

  Zdzisław

  v········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 108728

  Nagroda II stopnia

  Bogumił

  b······.w········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 395414

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  m·········.s······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 203599

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  r········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 108725

  Nagroda II stopnia

  Barbara

  s·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 300052

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  g····-n········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: W349244

  Nagroda II stopnia
 • Opiszcie jakie stworzylibyście limitowane edycje Jägermeistera. Sky is the limit!

  Imię Nagroda

  Izabella

  i······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 556873

  Nagroda I stopnia

  Mateusz

  m············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 6982

  Nagroda II stopnia

  Jagoda

  j·····.k······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 786479

  Nagroda II stopnia

  Sławek

  s.a···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 75998

  Nagroda II stopnia

  Grzegorz

  g······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 169811

  Nagroda II stopnia

  Dawid

  d·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 71332

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  m············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 186981

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m······.k········@o···.e·

  Nr dow. zakupu: 8845

  Nagroda II stopnia

  Urszula

  c.u···@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 337029

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  o·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 334293

  Nagroda II stopnia

  Klaudia

  k········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 125718

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  d·········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: W322008

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a···.s········@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 5615

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  p·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 29421

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  s·················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W365570

  Nagroda II stopnia

  Wiesiek

  w·····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 83443

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  j···············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 511872

  Nagroda II stopnia

  Maciej

  j··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 278179

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  j···········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 294095

  Nagroda II stopnia

  Kuba

  f·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 352764

  Nagroda II stopnia

  Tomasz

  t.b····@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 3779

  Nagroda II stopnia

  Dariusz

  d····-o······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 353234

  Nagroda II stopnia

  Julianna

  j········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: W352661

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  j·····.p··········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 578854

  Nagroda II stopnia

  Sandra

  s···············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 71225

  Nagroda I stopnia

  Daniel

  w····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 894707

  Nagroda II stopnia

  Marek

  m··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 287257

  Nagroda II stopnia

  Jakub

  j····.p·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 278986

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  a·······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 35630

  Nagroda II stopnia

  Teresa

  s········.t·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 274254

  Nagroda II stopnia

  Nikodem

  n··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 9915016501101409

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  p········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 656557

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  k············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W126513

  Nagroda II stopnia

  Katarzyna

  k················@w·.p·

  Nr dow. zakupu: W090835

  Nagroda II stopnia

  Marek

  o····@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 3251254

  Nagroda II stopnia

  Konrad

  k··················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 148338/0468

  Nagroda II stopnia

  Renata

  r············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 13198

  Nagroda II stopnia

  Emilia

  e······@o···.e·

  Nr dow. zakupu: 117569

  Nagroda II stopnia

  Patryk

  s········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: DE202748117

  Nagroda II stopnia

  Krystyna

  k················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 473908

  Nagroda II stopnia

  Anna

  a···········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 139503

  Nagroda II stopnia

  Paweł

  d········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 36173

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  j·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W090833

  Nagroda II stopnia

  Weronika

  s·······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1643898

  Nagroda II stopnia

  Stefan

  c·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 26657

  Nagroda II stopnia

  Daniel

  x········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 593034

  Nagroda II stopnia

  Urszula

  k·······.g··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 228188

  Nagroda I stopnia

  Andrzej

  a··················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 171186

  Nagroda II stopnia

  Małgorzata

  g.g······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 76394

  Nagroda II stopnia

  Laura

  l····.b······@s····.p·

  Nr dow. zakupu: 94590

  Nagroda II stopnia

  Rafal

  b···········@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 211255

  Nagroda II stopnia

  Weronika

  w···················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 79945

  Nagroda II stopnia

  Mariola

  h···.u·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 66983

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  m······.p·@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 274321

  Nagroda II stopnia

  Adam

  c············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 446051

  Nagroda II stopnia

  Andrzej

  a···········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 205350

  Nagroda II stopnia

  Halina

  h················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 354307

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  g·······@i······.p·

  Nr dow. zakupu: 80355

  Nagroda II stopnia

  Joanna

  s·····.j·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 173436

  Nagroda II stopnia

  Sebastian

  s················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 249986

  Nagroda II stopnia

  Filip

  f····.s·····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 110107

  Nagroda II stopnia

  Gabriela

  g··············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 175674

  Nagroda II stopnia

  Andrzej

  a················@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 245384

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  p·······@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 165446

  Nagroda II stopnia

  Wojciech

  t·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 237875

  Nagroda II stopnia

  Arkadiusz

  a···.w·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 277452

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  k············@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 371889

  Nagroda II stopnia

  Rafał

  r····.s·····@v·.p·

  Nr dow. zakupu: 340110

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  m····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 344986

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k········.k········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 294875

  Nagroda II stopnia

  Wojciech

  w········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 675826

  Nagroda II stopnia

  Kacper

  k········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 373881

  Nagroda II stopnia

  Bartłomiej

  b·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 277274

  Nagroda II stopnia

  Paulina

  s···············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 952183

  Nagroda II stopnia

  Hanna

  h··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 734455

  Nagroda II stopnia

  Andrzej

  a······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: W110685

  Nagroda II stopnia

  Beata

  k········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 93865

  Nagroda II stopnia

  Marlena

  l········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 129089

  Nagroda II stopnia

  Arkadiusz

  e··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 260379

  Nagroda II stopnia

  Aleksandra

  o····@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 149971

  Nagroda II stopnia

  Aneta

  k··········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 141051

  Nagroda II stopnia

  Karol

  d············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 233452

  Nagroda II stopnia

  Karol

  k······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 425371

  Nagroda I stopnia

  Joanna

  j·····.s·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 532752

  Nagroda II stopnia

  Jerzy

  d············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 492429

  Nagroda II stopnia

  Bartosz

  b······.m·····@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 255869

  Nagroda II stopnia

  Bożena

  l············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 269725

  Nagroda II stopnia

  Adam

  d············@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 357955

  Nagroda II stopnia

  Danuta

  d··········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: W275564

  Nagroda II stopnia

  Martyna

  m·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 195795

  Nagroda II stopnia

  Ewa

  e········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 66108

  Nagroda II stopnia

  Aleksandra

  b·········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: NR. 166092

  Nagroda II stopnia

  Oskar

  f·········@i······.p·

  Nr dow. zakupu: NUMER 172511

  Nagroda II stopnia

  Aleksandra

  s·········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 1163066

  Nagroda II stopnia

  Hanna

  h····@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 785579

  Nagroda II stopnia

  Weronika

  v···········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 026176/0134

  Nagroda II stopnia

  Mariusz

  k····.l···@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 124459

  Nagroda II stopnia

  Roman

  r····-p······@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 101872

  Nagroda II stopnia

  Dominik

  d······.b······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 247273

  Nagroda II stopnia

  Aldona

  g······@o···.p·

  Nr dow. zakupu: 704796

  Nagroda II stopnia

  Przemysław

  w·········@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 258646

  Nagroda II stopnia

  Konrad

  k······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 378372

  Nagroda II stopnia

  Anita

  a·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 465598

  Nagroda II stopnia

  Mateusz

  m······.s········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 81207

  Nagroda II stopnia

  Piotr

  d·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 1000031303452138004209

  Nagroda II stopnia

  Marcin

  c··················@o·.p·

  Nr dow. zakupu: 52235

  Nagroda II stopnia

  Barbara

  b······.m······@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 870097

  Nagroda II stopnia

  Krzysztof

  k········@w·.p·

  Nr dow. zakupu: 31676

  Nagroda II stopnia

  Karolina

  k·············@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 337073

  Nagroda II stopnia

  Olga

  k···········@i·····.c··

  Nr dow. zakupu: 219837

  Nagroda II stopnia

  Artur

  a········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 288730

  Nagroda II stopnia

  Antoni

  m·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 9261647004731363392239424384

  Nagroda II stopnia

  Robert

  r·········@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 837839

  Nagroda II stopnia

  Marzena

  k·····················@g····.c··

  Nr dow. zakupu: 829271